10-08-15

Sint-Jacobskapelle, dinsdag 10 augustus 1915

De compagnie van Fons is nog steeds van piket aan de IJzer.

1915-08-10-dagboek

In het Belgian Field Hospital in het Gasthuis Clep in Hoogstade overlijdt om 20 uur Leonard Nys  die op 28 juli in Sint-Jacobskapelle door een shrapnellscherf in de rechterkaak werd getroffen. Hij had een breuk van het kaakgewricht en van de eerste ring van de luchtpijp

Fred Geudens heeft nog eens de tijd om een brief naar huis te schrijven.

Loo den Oogst 1915

Zeer beminde Ouders,broeders en zusters,

Daar ik de gelegenheid nu weer heb wat nieuws te laten heb ik mij gehaast u een briefje te schrijven, het naar Engeland toegestuurd en dan zult u het wel ontvangen door mijn kozijn Henri die naar Honfleur moest komen en die mij hadt gevraagd om een brief naar u te schrijven.

Voor eerst ik ben nog in goede gezondheid, en de 20fr, die met Jozef Vervloet moest delen, heb ik ontvangen, het welk ons alle twee groot plezier deed, want alles is hier zeer duur bijzonder de boter niet tegen de heb ik nog niet zonder geweest. Wij hebben in 't kort ook vele dooden en gekwetsen gehad waar onder al twee doodden van Mortsel Oude-God ook Joseph Verschueren gekwets in zijn schouder. Tegenwoordig hebben wij het ook slecht nacht en dag werken altijd maar tranchees bij maken en versterken, en daarbij nog waar doen eenige meters van de vijand.

Nu van den 12de hebben wij trancheé en dan zullen wij voor 12 dagen in Le Panne in repos gaan. Men verwacht in 't kort eenen grootten aanval omdat de Rusch ver hachteruit is, en dat hij nu weer al zijn volk naar België en Frankrijk trok. Indien de congé in September nog hopen in zal ik misschien naar Henri in congé gaan hij mij gevraagd heeft.

Hoe is de hof zoo al gesteld kunt u er de duitschers nog al uit houden. Het is goed dat hier zulken hoven niet zijn want ze moeten hen nog al de bezeeren. Ik heb nog niet het minste fruit gegeten dees jaar, maar als men geen ziet verlangt men er toch niet henen.

Er ben in 't kort weer veel recruten bij gekomen en mannen die uit Belgie naar Engeland en Frankrijk gevlucht waren, ze ben hier nog niet lang en ze ben het moe, eenige woorden voor ons mannen: Zie dat geen een van u uit Belgie naar Franrijk of Engeland gaat of ze klampen u, en mij zeker dat in Belgisch leger nog al met de soldaten hun botten gespeeld wordt,en het zijn allemaal officieren dat van niets nu onder luitenant en zoo hooger op gegaan is tegenwoordig als men fransch en vlaamsch kan lezen wordt men onderluitenant.

Oh brave Ouders, lieve broeders en zusters, was de tijd of den dag maar eens aangekomen dat wij melkaar de hand kosten drukken, oh wat een vreugde zouden wij weer terug beleven, gelijk wij vroeger te gaar waren,maar God weet ... zal het nog mogen gebeuren, het is nu al bijna een jaar. Ik wordt het zoo moe alle dagen hetzelfde.

Ge weet wel ik heb al zoo dikwijls geschreven ik denk dat nu zal veranderen en daarom durf ik u niet meer schrijven of het nog lang of niet lang meer zal duren, maar beste ouders geenen moed verlooren en 't zal ook wel is eens gedaan geraken, en er zullen er toch altijd nog wel overschieten.
Indien u schrijft 't zij Flor of iemand anders, schrijf dan veel nieuws van Wommelghem en den omtrek, en laat ons op Gods betrouwen voort gaan en denken van in 't kort melkander de hand te kunnen drukken.

Uwen Zoon en broeder,

Alfred.

14:16 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Weet iemand wie Jozef Vervloet is ? Misschien een kozijn van Fred.

Gepost door: Leen Geudens | 10-08-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.