06-07-17

De Panne, vrijdag 6 juli 1917

Wij zijn dus in rust (!), maar wat dat betekent vertelt Gaston. "Zelfde oefening, zelfde vergissing als gisteren. Wij werden boos en er klonk uit de troep een aanhoudend tu-tu-tut. (De commandant komt van de rehabilitatiecompagnie, anders bekend onder de naam 'compagnie tut-tut'). Heeft hij ons protest begrepen? In elk geval was hij zo vriendelijk ons in het lommer een goede rusttijd te gunnen. [1]

Jean is intussen ook al enkele dagen in Londen, net als Alfred Geudens uit Wommelgem (15de linieregiment van de 2de legerdivisie). Die schrijft; "Reeds lang heb ik U geschreven, dat ik in verlof ging bij mijn Kozijn Willem Vervliet en nu heindelijk heb ik toch het geluk u eenen brief uit Londen te schrijven.

Het is zeer lang geleden dat ik van u nog hiets ontvangen heb en het zoo mij een groot plezier doen, indien ik van u nog eens eenig nieuws vernam, met mijne gezondheid is het opperbest en hoop van u niets anders te vernemen. volgens u wel zult weten hebben wij zondag gepasseerd kermis gevierd, wel voor mij heeft het een aangename kermis geweest, en heden vier ik hem nog tot zondag, ik heb met mijn kozijn bijna gansch Londen doorkruisd, dat de grootste en de schoonste stad van gansch de wereld is, ik heb al de kostbaarste en schoonste juwelen gezien van de koninglijke famillie van Engeland, dat in gansch de wereld niet te zien is, als ook een stanbeeld gansch in 't goud van 75millioen fr weerde, daarbij nog veele andere wonderbare dingen die ik nooit in mijn leven niet gezien heb, ik zal het u later allen wel vertellen, want het is onmogelijk het u allen te schrijven. Indien u dezen brief zoudt ontvangen, beste Ouders wil dan eens nog goed zijn, den hier bijzijnde brief van Willem in de Huybrechtsestraat te bezorgen, want hij zoo ook zoo gaarne nieuws van hun hebben. Hoe is het tegenwoordig in Wommelghem, en hoe is het met de broeders en zusters, ik ga den 8-juli terug naar 't front en hoop u van binnen kort allen weder tezien, want voor zeker gaan wij in't kort vooruit. Nog niet lang geleden heb ik u mijn portret opgestuurd, waarschijnlijk moet u dat toch ontvangen hebben, laat het mij eens weten, ook heb ik door eenen kaart van Somers vernomen het afsterven van Jef Mertens onder pastoor Lier, het geen Charles Beuckelaer zeer trof daar hij er famillie van is niet waar, die ik ook ontmoette te Londen, hij heeft ook nog niet het minste nieuws van zijn broeder of zuster ontvangen, indien u dezen brief ontvangt doet de complimenten bij de kinderen de Beuckelaer van hunnen broeder die te Londen verblijft.

Ik heb ook vernomen dat Alfred De Wilde notaris in Londen heeft verbleven, maar nu weder terug weg is misschien is hij terug in Belgie laat het mij eens weten, en hoe zit het met zijne zaken.

Nog veel nieuws zoo ik u kunnen schrijven, voor zeker nu met in Londen geweest zijn, maar ik zal u liever geheel in 't kort alles mondeling vertellen nog een ding en dat weet te zeggen, dat de kermis rijspap goed gesmaakt heeft te Londen zoo beste Ouders broeders en zusters, ontvang veele en kussen van

Uw Zoon en broeder Alfred

P.s. Beste groeten aan gansch de famillie,als ook aan vrienden en kennissen.

Veel hoop, moed en geluk

 

[1] André Gysel, Gaston Le Roy, dagboek van een Vlaamse Oorlogsvrijwilliger tijdens WO1, Lannoo

16:24 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.