27-07-17

Fortem, vrijdag 27 juli 1917

Men ontdekt dat de Duitse loopgraven te Boezinge, iets ten noorden van Ieper [1], verlaten zijn. Geallieerde troepen rukken op, de Belgen tot Noordschote, maar in de sector Diksmuide blijkt het nog rustig te zijn.

De compagnie van Fons doet voor de tweede dag ...

1917-07-27-dagboek.jpg

... dat wil zeggen: werken aan de vaart.

Alfred Geudens, ook van de tweede legerdivisie, moest vandaag ook hard werken. 's Avonds schrijft hij zijn ouders deze brief:

KOSTELOOS BESTELLEN Mijnheer C.Geudens , Hovenier

150 Antwerpschesteenweg , Wommelghem Pr.Antwerpen Belgie

 

Yzer de 27-7-1917

Beminde Ouders en familie

Met deze koom ik u nog eens eenen briefte schrijven, want het is nu reeds lang geleden dat ik van u hiets heb ontvangen, het laatste nieuws was van Paulina Keersmaekers als ze voor den eerste maal naar Holland is geweest, enfin het bijzonderste is dat het toch nog bijzonder wel stel en hoop van wel dat bij u allen nog het zelfde is, en voorzeker zullen ons mannen nu al wel hersteld zijn na in Duitschland geweest te zijn.

Volgensch ik vernomen heb door Jef Somers weet u dat ik wederom eenen langen tijd in Frankrijk geweest ben, nu dat schoon leven is weer gedaan en ik ben nu goed hersteld en genezen, en reeds eenige tijd terug aan de Yzerdijk, om te strijden, en mede uit de van den vijand te verlossen, terwijl ik op 't front ben, heb ik reeds voor eenige dagen in verlof geweest naar mijn kozijn Henri Vervliet en, ik heb daar Wommelgehem kermis gevierd,ik heb daar ales gaan afzien en heb daar de bijzonderste dingen gezien van de wereld, die ik nog nooit gezien had,ik heb daar ook Charles Beucklaers gezien, hij was er zeer door getroffen wanneer ik hem het afsterven IMertens mededeelde daar het nog familie is niet waar.

Daar ik niet weet ofu al een van deze portretten ontvangen heb ga ik er u nog een opsturen nochtans heb ik er u al 2 opgestuurd.

Beste Ouders en familie, het is nu den 14de Augustus dat ik voor de vierde maal verjaar in den Oorlog wie had dit toch gedacht niet waar, en ik kan mij voorstellen dat het erg moet zijn bijzonder voor u die onder de dwingelandij van den vijand zijt, en veel moet missen en misschien wel afstaan, daar tegen over is het hier nog goed, wij geven wel alle dagen ons leven ten beste, maar er toch zooveel plaats om er nevens te schieten, nog tans dat ze mij al eens een keer vast gehad hebben, het leven is hier ook wel niet aangenaam, ook slapen wij maar op strooi of op de planken, het eten geweet wel dat ze dat bij den troup niet kunnen maken gelijk 't huis maar dat alles is nog niets, als wij onze famillie maar eens kosten wederzien, was het maar voor eenige oogen blikken, het is dat ons hart doorsteekt.

Die klein mannen van ons Marie en Gust ben voor zeker al grootte jongenskens, ik geloof niet dat mij ne heigene familie nog zal kennen, indien ik 't huis koom.

Dus beste familie steld u gerust in mij, bid God dat hij u en uw allen mogen sparen, schept ook nog wat moed, want ik hoop wel dat er in 't kort een heinde zal aan komen, ziet ook niet naar mijn geschrift, want mijne hand is vandaag zoo zwaar van het werk dat wij gedaan hebben, en ook is het hier stikkend warm, nu seffens ga ik nog eens zwemmen en zoo passeeren wij stillekens aan onzen tijd en een maand is om zonder dat wij het weten dus veele groeten aan vrienden en kennissen als ook aan gans eh de familie en een spoedig antwoord.

Uw Zoon en broeder Alfred Geudens

D174 2de companie Armée Belge

 

 

Zeker bij de gewone soldaten is het moreel erg laag. Dat merkt Gaston op."De conversaties van onze mannen halen geen niveau. Vroeger probeerde elkeen ziekte en verwonding te vermijden, nu zoeken sommigen moedwillig ziekte of verwonding, uit schrik voor de grootste kwaal, een mogelijke dood. Zo ving ik volgende raadgevingen op:

Met de scherpe boterbloem kan men geelzucht uitlokken. Met de scherpe boterbloem (ranunculus acer) verwekt men zwerende wonden. Op je nuchtere maagje eigen urine drinken veroorzaakt geelzucht. Kruit of oorlogspoeder innemen veroorzaakt hartkloppingen. Sigarettenblaadjes inslikken veroorzaakt een doffe klank in de luchtpijpen enzovoort.

Hoewel het moreel diep gezonken is, is de groep aanhangers van deze dwaze praktijken heel gering." [2]

Jean daarentegen geniet van de rust en het mooie weer. Hij amuseert zich met het ontwikkelen van enkele goed gelukte foto's.

De situatie in Rusland, zowel politiek als militair, wordt steeds moeilijker. En volgens Jean zal dat daar nog niet het laatste zijn. Toch ziet hij het hoopvol in, maar ... geduld boven alles. [3]

 

[1] Nu zouden we zeggen, halverwege tussen Bellewaerde en de abdij van Westvleteren.

[2] André Gysel, Gaston Le Roy, dagboek van een Vlaamse Oorlogsvrijwilliger tijdens WO1, Lannoo

[3] Vertaling op basis van 'Daniël Vanacker, Un mitrailleur à l'Yser, La correspondance de guerre de Jean Pecher.'

09:26 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.